Zaliczenie z wykładu Podstawy projektowania urbanistycznego, I rok, studia niestacjonarne

Zaliczenie z przedmiotu Rewitalizacja przestrzeni miasta, III rok, studia niestacjonarne

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku kierunku Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie i licencjackie) omawiający podstawy rozwoju miast europejskich na przełomie wieków (od starożytności po współczesność) z omówieniem głównych stylów architektonicznych.

Kurs zawiera zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Planowanie rozwoju obszarów wiejskich. Celem zajęć jest próba dokonania oceny rozłogu gospodarstw rolnych na teoretycznym przykładzie. Zwrócono szczególną uwagę na ukształtowanie rozłogu i rozmieszczenie dróg z punktu widzenia poszczególnych gospodarstw rolnych

Wykład ma na celu prezentację współczesnych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w ich wymiarze przestrzennym, w różnych skalach od globalnej, przez krajową do regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem najnowszych koncepcji i teorii rozwoju społecznego i gospodarczego.

Kurs obejmujący ćwiczenia dotyczące analizy obrazów lotniczych i satelitarnych w kontekście gospodarki przestrzennej.