Cookie policy / Polityka cookies

Two cookies are used by each Moodle site of the AMU E-learning Platform:

The essential one is the session cookie, usually called MoodleSession. You must allow this cookie into your browser to provide continuity and maintain your login from page to page. When you log out or close the browser this cookie is destroyed (in your browser and on the server).

The other cookie is purely for convenience, usually called something like MOODLEID. It just remembers your username within the browser. This means when you return to this site the username field on the login page will be already filled out for you. It is safe to refuse this cookie - you will just have to retype your username every time you log in.

---

Strony Moodle Platformy E-learnigowej UAM korzystają z dwóch cookies.

Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie, aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz lub kończysz działanie przeglądarki, ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).

Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tę stronę, pole 'nazwa użytkownika' na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Możesz spokojnie zrezygnować z tego cookie - będziesz po prostu musiał(a) każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.

Last modified: Monday, 22 July 2019, 7:48 PM