Logo Platformy E-learningowej UAM

Welcome to the (still active) archive Moodle site of AMU Distance Learning Support Centre (OWKO)

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 działa zmodernizowana Platforma E-learningowa Moodle UAM, oparta o wyższą wersję Moodle i podzielona zasadniczo wg szkół dziedzinowych UAM. Zapraszamy do odwiedzin nowych instancji, jak również na nowy Moodle OWKO 2021, gdzie stopniowo udostępniane są materiały szkoleniowe dotyczące nowej platformy. Zob. komunikat OWKO UAM.

Po 1.10.2021 niniejsza "stara" instancja Moodle OWKO pozostaje dostępna, z czasem przekształci się w archiwum do przeglądania.

UWAGA: Od listopada 2021, ARCHIWALNA platforma e-learningowa i wszystkie "stare" instancje Moodle będą działać WOLNIEJ, gdyż zmniejszą się rezerwowane dla nich moce serwerowe.