Szkolenie “Testy na platformie Moodle” poświęcone jest w całości zagadnieniu, jakim jest umiejętność praktycznej pracy w zakresie tworzenia bazy pytań oraz umieszczania ich w aktywności Test (Quiz). Porusza następującą tematykę:

 • tworzenie bazy pytań (różnych typów, w tym pytań obliczeniowych z losowanymi zmiennymi)
 • gospodarowanie dużymi bazami pytań w kursie
 • tworzenie i konfiguracja parametrów testu (również pod kątem ustawienia testu egzaminacyjnego), dodanie pytań do testu (w tym np. ustawienie losowości dodawania pytań do testu, dzięki którym każdy student podchodzący do tego samego testu otrzymuje losowy zestaw pytań)
 • praca z wynikami testu
Przed częścią praktyczną, uczestnicy proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z materiałami umieszczonymi w kursie. Szkolenie praktyczne trwa 4h lekcyjne - poprzez wydarzenie w MS Teams, do którego rozesłane zostaną zaproszenia.

Szkolenie “Testy na platformie Moodle” poświęcone jest w całości zagadnieniu, jakim jest umiejętność praktycznej pracy w zakresie tworzenia bazy pytań oraz umieszczania ich w aktywności Test (Quiz). Porusza następującą tematykę:

 • tworzenie bazy pytań (różnych typów, w tym pytań obliczeniowych z losowanymi zmiennymi)
 • gospodarowanie dużymi bazami pytań w kursie
 • tworzenie i konfiguracja parametrów testu (również pod kątem ustawienia testu egzaminacyjnego), dodanie pytań do testu (w tym np. ustawienie losowości dodawania pytań do testu, dzięki którym każdy student podchodzący do tego samego testu otrzymuje losowy zestaw pytań)
 • praca z wynikami testu
Przed częścią praktyczną, uczestnicy proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na kursie. Szkolenie praktyczne trwa 4h lekcyjne.

Szkolenie “Testy na platformie Moodle” poświęcone jest w całości zagadnieniu, jakim jest umiejętność praktycznej pracy w zakresie tworzenia bazy pytań oraz umieszczania ich w aktywności Test (Quiz). Porusza następującą tematykę:

 • tworzenie bazy pytań (różnych typów, w tym pytań obliczeniowych z losowanymi zmiennymi)
 • gospodarowanie dużymi bazami pytań w kursie
 • tworzenie i konfiguracja parametrów testu (również pod kątem ustawienia testu egzaminacyjnego), dodanie pytań do testu (w tym np. ustawienie losowości dodawania pytań do testu, dzięki którym każdy student podchodzący do tego samego testu otrzymuje losowy zestaw pytań)
 • praca z wynikami testu
Przed częścią praktyczną, uczestnicy proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na kursie. Szkolenie praktyczne trwa 4h lekcyjne.

Wraz z początkiem nowego semestru akademickiego, zapraszamy na szkolenie z efektywnego wykorzystania platformy e-learningowej w nauczaniu zdalnym. Szkolenie "Lekcja na platformie Moodle" poświęcone jest projektowaniu interaktywnej treści dydaktycznej oraz umieszczaniu jej w aktywności Lekcja na platformie Moodle.

Szkolenie porusza następujące tematy:

 • blended learning i flipped classroom w nauczaniu zdalnyn
 • tworzenie interaktywnych treści i umieszczanie ich w Lekcji
 • korzystanie z bazy pytań testów Moodle w Lekcji

W trakcie szkolenia uczestnicy będą tworzyć Lekcje na własnych kursach na swoich wydziałowych platformach Moodle. W przypadku nie posiadania własnego kursu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na swojej wydziałowej platformie Moodle przed rozpoczęciem kursu. 

Każdego dnia miliony młodych ludzi korzystają z kursów online wykorzystujących nagrania wideo. Sprawia to, że wideo jest dziś niepisanym standardem edukacji online. Jednak w polskim szkolnictwie wyższym użycie wideo wciąż stanowi niemałe wyzwanie. Jednym z problemów jest tu niewątpliwie brak wiedzy i kompetencji jak tworzyć materiały wideo oraz integrować je z codzienną praktyką pedagogiczną.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji potrzebnych by stworzyć poprawny technicznie i efektywny dydaktycznie materiał wideo. A wszystko to przy uzyciu codziennej elektroniki i dostępnego dla pracowników UAM oprogramowania.  Kurs obejmuje wszystkie fazy tworzenia edukacyjnego zasobu wideo: planowanie, produkcję, postprodukcję i publikację.  Integralną częścią kursu są całodniowe warsztaty, podczas których stworzysz swój pierwszy profesjonalny zasób wideo.

Formuła kursu: Kurs realizowany jest w b-learningowym modelu odwróconej klasy, w której część teoretyczna online (2,5 x 45 minut) poprzedza cześć praktyczną w formie całodniowych warsztatów (7,5 x 45 minut). Warsztaty realizowane są w studiu nagrań Studia Filmowego UAM oraz Pracowni Komputerowej Ośrodka Wspierania Kształcenia na Odległość UAM.


Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Strona dla uczestników szkolenia Moodle z Wydziału Historii, odbywającego się 25 września 2020.

Data zakończenia kursu ustawiona na ostatni dzień października.  Po tej dacie w Kokpicie kurs się wyświetli w zakładce "Zakończone".