Jak założyć kurs na Moodle? :: How to start a Moodle course?

*** English version will be added soon ***

Poczynając od r.a. 2019/2020 rozpoczynamy porządkowanie reprezentacji kursów na platformach Moodle. Dotyczy to procedury zakładania kursów, ich kategoryzacji oraz nazewnictwa.

Na platformach Moodle, na których odbywają się regularne kursy rejestrowane w USOS, najlepszą metodą na założenie kursu przez Pracownika UAM jest skorzystanie z linku " Zamów kurs" w lewym menu bocznym i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W terminie do 48h otrzymacie Państwo od administratora wiadomość zwrotną z linkiem (jeśli kurs zostanie zatwierdzony).

W formularzu zamówienia kursu wypełniamy następujące pozycje (obowiązkowe są oznaczone gwiazdką, ale prosimy także zwrócić uwagę na pole 'Streszczenie"):
  • *Długa nazwa kursu: powinna zawierać nazwę kursu z USOS, cykl dydaktyczny (rok bądź semestr), informacje o roku i grupie bądź formacie zajęć, jeśli istotne dla rozróżnienia, oraz na końcu nazwisko prowadzącego w nawiasie, np. "Diagnostyka i terapia zaburzeń (wykł.) (2019/20) (Kubiak)", "Współczesna rodzina i jej problemy w perspektywie socjologicznej (2019/SZ) (1BA/3) (Gębka)";
  • *Krótka nazwa kursu: powinna zawierać kod ECTS kursu (wraz z numerem wydziału, bez końcówki sugerującej semestry), cykl dydaktyczny, a także jeśli to istotne rok studiów i numer grupy i/lub inicjały prowadzącego, np: "11-DITZ-11-s 2017/18", "09-semmagar 2017-19 (JR)";
  • W streszczeniu podać można (bądź uzupełnić później) - kod ECTS przedmiotu + KRÓTKIE streszczenie do 500 znaków. Streszczenia mają charakter informacyjno-promocyjny i są publicznie dostępne w internecie. Będą także promowane w intranecie UAM.
  • *Informacja dodatkowa: należy podać informacje które pomogą umieścić kurs we właściwym miejscu na platformie (takie jak rok studiów, kierunek, specjalność / specjalizacje, ), oraz wszelkie inne instrukcje i prośby do administratora.

Uwaga:

  • Jeśli Pracownik (bądź osoba uprawniona) nie widzi opcji "Zamów kurs" w lewym menu, prosimy o dokładne zgłoszenie problemu na adres elearning[at]amu.edu.pl (ze służbowego adresu e-mail, z podaniem, której instancji Moodle problem dotyczy).
  • Administratorzy i menedżerowie danej platformy mają także opcję założenia nowego kursu "z ręki" i zobaczą stosowną opcję w bocznym menu.
  • Opcja zamawiania kursów jest obecnie wyłączona na platformach: BK, BU, CIUAM, SNJO oraz archiwalnej platformie SJ UAM.
  • NIE należy "przedłużać" starych kursów z poprzednich lat. Zostaną zamrożone jako archiwa działalności w roku akademickim 2018/19 (i wcześniej). Na nowym rok akademicki należy założyć / zgłosić zawsze nowy kurs, do którego będzie można samodzielnie skopiować odpowiednią zawartość kursu poprzedniego. (Wyjątkiem od reguły, że dany kurs Moodle jest przypisany do konkretnego roku akademickiego, są dwuletnie seminaria magisterskie, i ewentualnie kursy trzysemestralne, które prosimy zgłaszać.)

Więcej informacji o kursach, dodawaniu studentów oraz importowaniu materiałów z poprzednich / innych kursów znajdziecie Państwo na stronie Pomoc Moodle dla Pracowników.  Tamże na forach można zadawać pytania.

Last modified: Monday, 9 September 2019, 2:28 PM