Jak założyć kurs na Moodle? :: How to start a Moodle course?

Szanowni Państwo !

Od r.akad. 2021/22 kursy Moodle na Państwa Wydziałach i w innych jednostkach będą się odbywać na zmodernizowanej Platformie E-learningowej podzielonej wg szkół dziedzinowych – zapraszamy do odwiedzin https://lms.amu.edu.pl i do logowania na stronę Państwa Szkoły lub innej jednostki. Prowadzący zajęcia w 2021/22 już mogą zamawiać kursy w nowych miejscach, a także zapoznać się z instrukcjami OWKO jak kopiować kursy ze "starej" platformy na "nową". Zapraszamy ! Stopniowo pojawiać się będą kolejne materiały.

UWAGA: Egzaminy i zaliczenia poprawkowe w r.akad. 2020/21 odbywają się jeszcze na "starych" platformach. Ewentualne zapotrzebowanie na stronę / kurs egzaminacyjny prosimy składać jak dotąd przez formularze zgłoszeniowe platform wydziałowych, jak opisano poniżej.

dr Przemysław Kaszubski
Admin Moodle UAM, OWKO
2021-09-02

Na platformach Moodle, na których odbywają się regularne kursy rejestrowane w USOS, najlepszą metodą na założenie kursu przez Pracownika UAM jest skorzystanie z linku " Zamów kurs" w lewym menu bocznym i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W terminie do 48h (zwykle w ten sam dzień roboczy) otrzymacie Państwo od administratora wiadomość zwrotną z linkiem (jeśli kurs zostanie zatwierdzony).

Uwaga; Prosimy zamawiać kurs na platformie Moodle tego wydziału, na który uczęszczają studenci (można to poznać m.in po kodzie i opisie przedmiotu w USOS). Nie zawsze będzie to macierzysta instancja Moodle Pracownika. 

W formularzu zamówienia kursu wypełniamy następujące pozycje (obowiązkowe są oznaczone gwiazdką, ale prosimy także zwrócić uwagę na pole 'Streszczenie"):
  • *Długa nazwa kursu: powinna zawierać nazwę kursu z USOS, cykl dydaktyczny (rok bądź semestr), informacje o roku i grupie bądź formacie zajęć, jeśli istotne dla rozróżnienia, oraz na końcu nazwisko prowadzącego w nawiasie, np. "Diagnostyka i terapia zaburzeń (wykł.) (2019/20) (Kubiak)", "Współczesna rodzina i jej problemy w perspektywie socjologicznej (2019/SZ) (1BA/3) (Gębka)";
  • *Krótka nazwa kursu: powinna zawierać kod ECTS kursu (wraz z numerem wydziału, bez końcówki sugerującej semestry), cykl dydaktyczny, a także jeśli to istotne rok studiów i numer grupy i/lub inicjały prowadzącego, np: "11-DITZ-11-s (2019/20)", "09-semmagar (2019-21) (JR)";
  • W streszczeniu podać można (bądź uzupełnić później) - kod ECTS przedmiotu + KRÓTKIE streszczenie do 500 znaków. Streszczenia mają charakter informacyjno-promocyjny i są publicznie dostępne w internecie. Będą także promowane w intranecie UAM.
  • *Informacja dodatkowa: należy podać informacje które pomogą umieścić kurs we właściwym miejscu na platformie (takie jak rok studiów, kierunek, specjalność / specjalizacja), oraz wszelkie inne instrukcje i prośby do administratora.


Uwaga:

  • Jeśli Pracownik (bądź osoba uprawniona) nie widzi opcji "Zamów kurs" w lewym menu, prosimy o dokładne zgłoszenie problemu na adres elearning[at]amu.edu.pl (ze służbowego adresu e-mail, z podaniem, której instancji Moodle problem dotyczy). (UWAGA: Po pierwszym zalogowaniu na platformę, zasoby przeznaczone dla Pracowników wymagają ok. 10 minut do odblokowania dostępu. Prosimy poczekać 10 min. i odświeżyć stronę przed zgłoszeniem problemu.)
  • Administratorzy i menedżerowie danej platformy mają także opcję założenia nowego kursu "z ręki" i zobaczą stosowną opcję w bocznym menu. UWAGA: Prosimy menedżerów o stosowanie się do wskazówek nazewnictwa kursów podanych powyżej (będą okresowo weryfikowane) oraz o dodawanie prowadzącego w kursie (menedżer to nie jest rola w kursie).
  • Opcja zamawiania kursów jest wyłączona na platformach: BK, BU, CIUAM, SNJO oraz archiwalnej platformie SJA UAM.
  • Prosimy NIE "przedłużać" starych kursów z poprzednich lat. Zostaną zamrożone jako archiwa działalności w starym roku akademickim. Na nowy rok akademicki należy założyć / zgłosić zawsze nowy kurs, do którego będzie można samodzielnie skopiować odpowiednią zawartość kursu poprzedniego. (Wyjątkiem od reguły, że dany kurs Moodle jest przypisany do konkretnego roku akademickiego, są dwuletnie seminaria magisterskie, i ewentualnie inne kursy wielosemestralne, które prosimy zgłaszać.)

Last modified: Wednesday, 22 September 2021, 7:09 PM