Problemy z logowaniem na platformie Moodle z autoryzacja LDAP :: Login / password recovery on AMU Moodles with LDAP authentication

(Need help in English? Follow this link to the Faculty of English Moodle help page.)

Na platformach Moodle, gdzie logowanie NIE odbywa się z pomocą okienka CAS, tożsamość użytkowników UAM weryfikowana jest za pomocą łącza z bazą osobową LDAP (także powiązaną z USOS).

Logujemy się pełnym (podstawowym) adresem email UAM:

  • z końcówką @amu.edu.pl (w przypadku pracowników i części doktorantów)
  • bądź @st.amu.edu.pl (w przypadku studentów i większości doktorantów).

Hasło jest takie samo jak do USOS i innych systemów elektronicznych UAM.

UWAGA: Pracownicy NIE logują się tzw. aliasem pocztowym (imie.nazwisko@amu...) lecz adresem ze swoja unikalną nazwa użytkownika UAM (tą, którą wprowadzają np. do AMURap): uzytkownik@amu... .)

UWAGA: Doktoranci, którzy nie są jednocześnie zatrudnieni na UAM, logują się adresem studenckim @st.amu.edu.pl. Jeśli ten nie zadziała, proszę spróbować adresu @amu.edu.pl.

Użytkownicy UAM (pracownicy oraz studenci), którzy logują się pełnym adresem email, muszą upewnić się, że dokładnie wpisują adres AMU w pole nazwa użytkownika (Login) i że dokładnie wpisują hasło. Niekiedy przeglądarki takie jak Chrome błędnie zapisują dane formularzy z Moodle - prosimy wpisać dane logowania z ręki i sprawdzić, czy działa.

Sprawdźmy też, czy możemy zalogować się do innych systemów UAM, np. USOSWeb.

Jeśli nie możemy zalogować się do serwisów UAM i/lub nie możemy odnaleźć / odzyskać hasła, należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości do wydziałowego bądź odpowiedniego koordynatora USOS celem zresetowania hasła.

W przypadku podejrzenia, że hasło zostało skradzione, można je zmienić samodzielnie na stronie https://panel.amu.edu.pl/ .

UWAGA: Zmiana (bądź reset) hasła służącego przy logowaniu się do Moodle emailem służbowym / studenckim, spowoduje zmianę głównego hasła do WSZYSTKICH Państwa systemów UAM - Eduroam, USOSWeb, poczty AMU Office 365 itp.

*** 

Użytkownicy, którzy posiadają w Moodle konto NIE-związane z emailem UAM - dotyczy to szczególnie platformy Moodle GIS-Jeziory - a którzy zapomnieli danych logowania, muszą zgłosić ten fakt do administratora / menedżera platformy (na adres elearning{at}.amu.edu.pl), który zresetuje hasło. Należy napisać korzystając z tego samego adresu email, na który zarejestrowane było konto w Moodle, oraz podać adres (link) do platforrmy Moodle, na którą chcecie się Państwo zalogować.

Last modified: Friday, 18 June 2021, 11:46 AM