Platforma E-learningowa UAM

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

Platforma E-learningowa UAM składa się z zestawu instancji systemu Moodle.
Tymczasowo stosowany jest podział sprzed zmiany struktury UAM w 2019 r. Nowe i zmienione wydziały zostały przyporządkowane do istniejących instancji.
Linki WWW do poszczególnych instancji znajdują się poniżej, wraz z oznaczeniem sposobu logowania (CAS lub bez CAS).
Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej UAM dostępny jest tutaj.

Platforma szkoleniowa Moodle OWKO (bez CAS)

  Tu prowadzone są kursy szkoleniowe OWKO i znajdują się materiały pomocowe do Moodle dla pracowników i studentów UAM.

ex-Wydział Historyczny (CAS)

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
  • Wydział Archeologii
  • Wydział Historii
  • Wydział Nauk o Sztuce

Wydziały Nauk Geograficznych i Geologicznych (CAS)

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

ex-Wydział Nauk Społecznych (CAS)

  Instancja obejmuje:
  • Wydział Filozoficzny
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  • Wydział Socjologii

Studium Językowe UAM: Studia I i II stopnia (CAS)

  Platforma Moodle dla lektoratów z języka obcego (z wyjątkiem niektórych specjalistycznych, które odbywają się niekiedy na platformach wydziałowych.)

Studium Językowe UAM: E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2 (bez CAS)

Centrum Edukacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej (CAS)

  Tu odbywają się kursy z edukacji informacyjnej i źródłowej dla studentów 1. roku.

Platforma Szkoleniowa BHP (CAS)

  Tu odbywają się obowiązkowe kursy zdalne z BHP dla studentów 1. roku. Platformę prowadzi Centrum Wsparcia Kształcenia. Platforma nie obsługuje aplikacji mobilnej Moodle.

Uniwersytet Otwarty UAM

  Instancja Moodle, z której korzystają niektórzy wykładowcy Uniwerstytetu Otwartego UAM. Oparta na odrębnej bazie kont użytkowników i oddzielnym systemie logowania.