Platforma E-learningowa UAM (archiwum)

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 działa zmodernizowana Platforma E-learningowa Moodle UAM, podzielona wg szkół dziedzinowych UAM. Zob. komunikat OWKO UAM.
Od 1.10.2021 niniejsza "stara" platforma E-learningowa Moodle UAM dostępna jest jako archiwum (z wyjątkami - zob. opisy poniżej).

Archiwalna Platforma E-learningowa UAM obejmuje szereg instancji systemu Moodle, podzielonych wg struktury UAM sprzed 2019 r.
Poniżej podano linki do poszczególnych archiwów, wraz z oznaczeniem sposobu logowania (CAS lub bez CAS).
Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej UAM dostępny jest tutaj.

Platforma szkoleniowa Moodle OWKO (bez CAS) (archiwum)

  Archiwalna strona Moodle OWKO z materiałami pomocowymi do Moodle dla pracowników i studentów UAM, które są stopniowo aktualizowane na nowym Moodle OWKO.

ex-Wydział Historyczny (CAS) (archiwum)

  Instancja obejmuje archiwum:
  • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
  • Wydział Archeologii
  • Wydział Historii
  • Wydział Nauk o Sztuce

Wydziały Nauk Geograficznych i Geologicznych (CAS) (archiwum)

  Instancja obejmuje archiwum:
  • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

ex-Wydział Nauk Społecznych (CAS) (archiwum)

  Instancja obejmuje archiwum:
  • Wydział Filozoficzny
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  • Wydział Socjologii

Studium Językowe UAM: Studia I i II stopnia (CAS) (archiwum)

  Archiwalna platforma Moodle dla lektoratów z języka obcego (z wyjątkiem niektórych specjalistycznych, które odbywały się niekiedy na platformach wydziałowych.)

Studium Językowe UAM: E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2 (bez CAS)

  Aktywna lecz obecnie wycofywana i zastępowana platforma zawierająca kurs do samodzielnej pracy w semestrze zimowym - dla studentów 1. roku, którym wynik testu diagnozującego z języka angielskiego wypadł poniżej poziomu A2.

Centrum Edukacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej (CAS) (archiwum)

  Archiwum kursów z edukacji informacyjnej i źródłowej dla studentów 1. roku.

Centrum Informatyczne UAM (bez CAS)

  Wciąż aktywna instancja Moodle, wykorzystywana m.in. w niektórych szkoleniach e-learningowych kadry UAM.

Uniwersytet Otwarty UAM (archiwum)

  Archiwalna instancja Moodle związana z Uniwerstytetem Otwartym UAM. Oparta na odrębnej bazie kont użytkowników i oddzielnym systemie logowania.