Platforma E-learningowa UAM (archiwum)

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 działa zmodernizowana Platforma E-learningowa Moodle UAM, podzielona wg szkół dziedzinowych UAM. Od 1.10.2021 niniejsza "stara" platforma E-learningowa Moodle UAM dostępna jest jako archiwum.

Archiwalna Platforma E-learningowa UAM obejmuje szereg archiwalnych instancji systemu Moodle, podzielonych wg struktury UAM sprzed 2019 r.
Poniżej podano linki do poszczególnych archiwów, wraz z oznaczeniem sposobu logowania (CAS lub bez CAS).
Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej UAM dostępny jest tutaj.