Platforma E-learningowa UAM (archiwum)

Administrowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (OWKO)

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 działa zmodernizowana Platforma E-learningowa Moodle UAM, podzielona wg szkół dziedzinowych UAM. Zob. komunikat OWKO UAM.
Od 1.10.2021 niniejsza "stara" platforma E-learningowa Moodle UAM dostępna jest jako archiwum (z wyjątkami - zob. opisy poniżej).

Archiwalna Platforma E-learningowa UAM obejmuje szereg instancji systemu Moodle, podzielonych wg struktury UAM sprzed 2019 r.
Poniżej podano linki do poszczególnych archiwów, wraz z oznaczeniem sposobu logowania (CAS lub bez CAS).
Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej UAM dostępny jest tutaj.

Studium Językowe UAM: Studia I i II stopnia (CAS) (archiwum)

    Archiwalna platforma Moodle dla lektoratów z języka obcego (z wyjątkiem niektórych specjalistycznych, które odbywały się niekiedy na platformach wydziałowych.)

Studium Językowe UAM: E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2 (bez CAS)

    Aktywna lecz obecnie wycofywana i zastępowana platforma zawierająca kurs do samodzielnej pracy w semestrze zimowym - dla studentów 1. roku, którym wynik testu diagnozującego z języka angielskiego wypadł poniżej poziomu A2.