Na której platformie Moodle UAM chcesz zamówisz kurs? :: On which of the AMU Moodles do you want to place your course request?

Proszę wybrać platformę (obowiązuje podział jeszcze sprzed restrukturyzacji UAM w 2019 r.), na której chcą Państwo zamówić swój kurs i kliknąć na link (może być wymagane zalogowanie na tę platformę) :: Choose the required AMU Moodle platform (division yet according to AMU structure before 2019/20) and click on the link to place your course request there (you may be required to log in):

(Więcej informacji nt. zamawiania kursów na platformach Moodle UAM TUTAJ.)