Kalendarz egzaminów i zaliczeń testowych Moodle
(dla pracowników do rezerwacji dostępnych slotów.)