Zaliczenie z przedmiotu Rewitalizacja przestrzeni miasta, III rok, studia niestacjonarne