Wykład ma na celu prezentację współczesnych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w ich wymiarze przestrzennym, w różnych skalach od globalnej, przez krajową do regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem najnowszych koncepcji i teorii rozwoju społecznego i gospodarczego.