Kurs zawiera zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Planowanie rozwoju obszarów wiejskich. Celem zajęć jest próba dokonania oceny rozłogu gospodarstw rolnych na teoretycznym przykładzie. Zwrócono szczególną uwagę na ukształtowanie rozłogu i rozmieszczenie dróg z punktu widzenia poszczególnych gospodarstw rolnych