25-TGP-GP3-DI

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu roli zagadnień transportowych w gospodarce przestrzennej oraz zdobycie praktycznej wiedzy związanej z koniecznością uwzględnienia kwestii transportowych w procesie planowania przestrzennego. W ramach zajęć studenci poznają światowe trendy w urbanistyce w kontekście kształtowania systemów transportowych oraz uwarunkowania mające wpływ na kształtowanie sieci transportowych.