Kurs obejmujący ćwiczenia dotyczące analizy obrazów lotniczych i satelitarnych w kontekście gospodarki przestrzennej.