25-PSN2-ZPR2-DI

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami związanymi z marketingiem terytorialnym (znaczeniem produktu w marketingu terytorialnym, podstawami konkurencyjności jednostek, znaczeniem pozycjonowania jednostek, rolą segmentacji podmiotów na rynku, kreowaniem wizerunku i marki jst). W trakcie zajęć student poznaje kluczowe instrumenty marketingowe (ich rolę i znaczenie dla prowadzenia działalności marketingowej). Dodatkowym celem jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia strategii marketingowej jednostki terytorialnej, w szczególności analizy zasobów jednostki, kreowania jej wizerunku oraz marki.