Zaliczenie z wykładu Podstawy projektowania urbanistycznego, I rok, studia niestacjonarne