Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku kierunku Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie i licencjackie) omawiający podstawy rozwoju miast europejskich na przełomie wieków (od starożytności po współczesność) z omówieniem głównych stylów architektonicznych.