25-MART-GPRZ1-DU

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami związanymi z
marketingiem terytorialnym (znaczeniem produktu w marketingu terytorialnym, podstawami
konkurencyjności jednostek, znaczeniem pozycjonowania jednostek, rolą segmentacji
podmiotów na rynku, kreowaniem wizerunku i marki jst). W trakcie zajęć student poznaje
kluczowe instrumenty marketingowe (ich rolę i znaczenie dla prowadzenia działalności
marketingowej). Dodatkowym celem jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności w zakresie
tworzenia strategii marketingowej jednostki terytorialnej, w szczególności analizy zasobów
jednostki, kreowania jej wizerunku oraz marki.