Logo archiwalnej Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle Wydziału Neofilologii odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej UAM. Zapraszamy na Moodle Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Od 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle pozostaje dostępna czasowo jako archiwum.