UWAGA: Aby dane nowego studenta (lub pracownika) były widoczne w Moodle Neofilologia, osoba ta musi się przynajmniej raz zalogować (wg instrukcji).

Logo Platformy E-learningowej UAM