Wydział Neofilologii UAM

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

ABY ZALOGOWAĆ SIĘ DO SYSTEMU:

Nazwa użytkownika: pełny adres poczty uniwersyteckiej (np. jank108@st.amu.edu.pl)
Hasło: jak w systemie USOS

Jeśli nadal nie będziesz mógł się zalogować, skontaktuj się z administratorem USOS w Twojej jednostce.

TO LOG IN:

Username: full e-mail address of your account (ie. jank108@st.amu.edu.pl)
Password: the same as in USOS

If you still can't log in, contact USOS administrator at your faculty.