Logo Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle Wydziału Neofilologii będą się odbywać na zmodernizowanej Platformie E-learningowej podzielonej wg szkół dziedzinowych. Zapraszamy na Moodle Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, gdzie Prowadzący mogą zamawiać kursy. Po 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle pozostanie dostępna jako archiwum. Zob. komunikat OWKO UAM.