ZAPISY na poniższe darmowe e-learnigowe i b-learnigowe kursy szkoleniowe dla kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej UAM w edycji 2019 prowadzone są poprzez formularz online przez Koordynatora Projektu (do 13 lutego 2019). Regulamin dostępny jest tutaj.

Limit miejsc (w kursach b-learningowych): 14-15 osób.

******

To REGISTER (by 13 February 2019) for a selected training course for AMU Teaching Staff in this Spring 2019 edition, use this online form (in Polish - the information required is your name and surname, AMU email address, the name of the AMU unit where you are employed, and acceptance of the "Regulamin"). The most vital points of the "Regulamin" (also available fully in English in docx format) are:

•    Courses are provided free of charge to full-time and part-time (min. half-time) teachers at AMU
•    Registration is conducted on the first-come first-served basis. (The limit is 14-15 participants in the case of b-learning courses.)
•    A course may be cancelled by the Project Coordinator if the number of applicants is not sufficient (min. 12)
•    Participants who successfully complete the course will receive certificates.
•    Resignations from a course may be submitted to the Project Bureau (Magdalena Żurawska, Collegium Martineum, room 408) no later than 10 days before the start of the course. Otherwise, a fee will be incurred.
•    If you leave an ongoing course, thus leading to its termination and, further, the necessity for AMU to return EU funding, compensation may be sought from you by the University.

Kurs Moodle I  dedykowany jest tym nauczycielom, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem na odległość. Jego główny celem jest wsparcie uczestników w zakładaniu i zapełnianiu swoich pierwszych kursów.

Składa się on z 3 tematycznie zróżnicowanych części.

 • Pierwsza z nich poświęcona jest metodyce pracy z platformą edukacyjną
 • Druga dotyczy prawa autorskiego
 • Trzecia część jest poświęcona rozwiązaniom technicznym.

Całość przewidziana jest na 20 godzin pracy uczącego się.

Harmonogram edycji 2019:

 • 11 marca - rozesłanie wiadomości do uczestników z linkiem do kursu, pierwsza godzina pracy z modułem metodycznym i z prawem autorskim -2h on line
 • 14 marca - 4 godziny pracy w module technicznym - 4h on line
 • 21 marca - 6h w laboratorium OWKO (Collegium Maius, ul Fredry 10) - rozwiązania techniczne - 10:00 – 15:00 (10:00-12.15; 12.45-15:00)
 • 25 marca - po 2 godziny pracy w module metodycznym i związanym z prawem autorskim - 4h on line
 • 28  marca - 4 godziny na prace z moodlem od strony technicznej - 4h on line.

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Cele kursu: Zaznajomienie uczestników z wybranymi zaawansowanymi funkcjami Moodle jak również as prawnymi aspektami obsługi platformy.

Format kursu: Kurs ma charakter mieszany (blended-learning) - godziny kontaktowe w laboratorium komputerowym (14 x 45 minut) uzupełniają zajęcia własne zdalne (6 x 45 minute). Godziny kontaktowe zostaną zrealizowane w dwóch do czterech sesjach dziennych po minimum 3-4 godziny laboratorium na sesję.

Tematy przerabiane w niniejszym kursie to (w nawiasie podano odpowiadające godziny kontaktowe):

 • Kwestie prawa autorskiego w kontekście użytkowania platformy Moodle (1h).
 • Wybór zaawansowanych funkcji Moodle, takich jak:  Repozytoria plików, Filtry treści, Grupy kursowe, Ograniczanie dostępu użytkowników do zasobów kursowych (w oparciu o różne kryteria) (3h).
 • Zaawansowane możliwości Testu (Quizu), pytań testowych oraz raportów testów (3h).
 • Zaawansowane funkcje modułu Zadanie (2h).
 • Ocenianie i Dziennik ocen – przegląd i rekomendowane praktyki (2h).
 • Inne tematy dodatkowe zgłoszone przez uczestników przygotowujących własne kursy demonstracyjne (3h).
Harmonogram edycji 2019:
 • 3 kwietnia 16:00-20:00 - Warsztaty I w labie OWKO (Collegium Maius, ul. Fredry 10)
 • 5 kwietnia 16:00-18:00 - Warsztaty II w labie OWKO
 • 12 kwietnia 16:00-18:00 - Warsztaty III w labie OWKO
 • 17 kwietnia 16:00-20:00 - Warsztaty IV w labie OWKO
 • 5-19 kwietnia - indywidualna praca online (w sumie ok. 6h) nad projektem kursu ze wsparciem poprzez forum / email

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Course objectives: Familiarize students with selected advanced functionalities of Moodle, as well as legal aspects of using the platform.

Course format: This is a blended-learning course, whereby contact lab hours (14 x 45 minutes) are complemented by online work (6 x 45 minutes). The contact hours will be realized in two to four lab sessions, with a minimum of 3-4 hours of lab per session.

The following topics are covered in this Advanced Moodle course (with the number of workshop contact hours specified):

 • Copyright issues in the context of Moodle usage (1h).
 • Selected advanced Moodle features, such as: file Repositories, content Filters, course Groups, Restricted Access to resources / activities (based on various criteria) (3h).
 • Advanced use of Quizzes, quiz questions and quiz reports (3h).
 • Advanced uses of the Assignment module (2h).
 • Course grading and the Gradebook – overview and recommended practices (2h).
 • Any additional topics raised by Participants preparing their demo courses (3h).
Timetable for the Spring 2019 edition
(NOTE: Unlike the other courses, this is the only edition of this English language advanced Moodle course. It will NOT be repeated in the following years, so please take this opportunity to register.):

 • 13 March 16:00-20:00 - Workshop I in OWKO Lab (Collegium Maius, ul. Fredry 10)
 • 15 March 16:00-18:00 - Workshop II in OWKO Lab
 • 20 March 16:00-20:00 - Workshop III in OWKO Lab
 • 22 March 16:00-18:00 - Workshop IV in OWKO Lab
 • 15-27 March: individual online work (c. 6 hrs) on one's demo course with forum / email support

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Course objectives: Familiarize students with selected advanced functionalities of Moodle, as well as legal aspects of using the platform.

Course format: This is a blended-learning course, whereby contact lab hours (14 x 45 minutes) are complemented by online work (6 x 45 minutes). The contact hours will be realized in two to four lab sessions, with a minimum of 3-4 hours of lab per session.

The following topics are covered in this Advanced Moodle course (with the number of workshop contact hours specified):

 • Copyright issues in the context of Moodle usage (1h).
 • Selected advanced Moodle features, such as: file Repositories, content Filters, course Groups, Restricted Access to resources / activities (based on various criteria) (3h).
 • Advanced use of Quizzes, quiz questions and quiz reports (3h).
 • Advanced uses of the Assignment module (2h).
 • Course grading and the Gradebook – overview and recommended practices (2h).
 • Any additional topics raised by Participants preparing their demo courses (3h).
Timetable for the Fall 2019 edition
The sessions take place:

 • Workshop I - 8 Nov. 2019
 • Workshop II - 15 Nov. 2019
 • Workshop III - 22 Nov. 2019
 • Workshop IV - 29 Nov. 2019
 • The workshops are complemented by individual online work (c. 6 hrs) on one's demo course with forum / email support

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Każdego dnia miliony młodych ludzi korzystają z kursów online opartych o nagrania wideo. Sprawia to, że wideo jest dziś niepisanym standardem edukacji online. Jednak w polskim szkolnictwie wyższym użycie wideo wciąż stanowi niemałe wyzwanie. Jednym z problemów jest tu niewątpliwie brak wiedzy i kompetencji jak tworzyć materiały wideo oraz integrować je z codzienną praktyką pedagogiczną.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji potrzebnych by stworzyć poprawny technicznie i efektywny dydaktycznie materiał wideo. A wszystko to przy uzyciu codziennej elektroniki i dostępnego dla pracowników UAM oprogramowania.  Kurs obejmuje wszystkie fazy tworzenia edukacyjnego zasobu wideo: planowanie, produkcję, postprodukcję i publikację.  Integralną częścią kursu są całodniowe warsztaty, podczas których stworzysz swój pierwszy profesjonalny zasób wideo.

Formuła kursu: Kurs realizowany jest w b-learningowym modelu odwróconej klasy, w której część teoretyczna online (2,5 x 45 minut) poprzedza cześć praktyczną w formie całodniowych warsztatów (7,5 x 45 minut). Warsztaty realizowane są w studiu nagrań Studia Filmowego UAM oraz Pracowni Komputerowej Ośrodka Wspierania Kształcenia na Odległość UAM.

Harmonogram edycji 2019:

Grupa I (7 osób)

Grupa II (7 osób)
 • Część I: Kurs online 3-10.IV.2019
 • Część II: Warsztaty:  11.IV - 9:00 - 15:30 (Studio Nagrań USF, al. Niepodległości 24; następnie Lab OWKO, Collegium Maius, ul. Fredry 10)
UWAGA: Przy wyborze tego kursu prosimy o jednoczesne natychmiastowe skontaktowanie się z Prowadzącym (Adam Pietrzykowski, apiet@amu.edu.pl) i zaproponowanie preferowanej Grupy - I lub II.

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Celem warsztatów jest przekaz wiedzy i kształtowanie kompetencji potrzebnych w tworzeniu prostych materiałów dydaktycznych w formie dźwiękowej, graficznej i wideo. Kurs składa się z trzech modułów: dźwięk (5,5 godz.), grafika 2D (5,5 godz.) oraz wideo (9 godz.).  Program kursu obejmuje:

Moduł 1 - DŹWIĘK: podstawy akustyki, fortmaty cyfrowych plików dźwiękowych, rejestracja dźwięku, postprodukcja dźwięku,
Moduł 2 - GRAFIKA: podstawy grafiki rastrowej 2D, zapoznanie z programem Adobe Photoshop, praca z programem Adobe Photoshop,
Moduł 3 - WIDEO: przygotowanie do tworzenia formy audiowizualnej, zapoznanie ze współczesnymi formami filmowymi, sprzęt i podstawy warsztatu operatora, praca z programem Adobe Premiere.

Formuła kursu: Kurs realizowany jest w b-learningowym modelu odwróconej klasy, w której część teoretyczna online (4 x 45 minut) poprzedza część praktyczną w formie dwóch całodniowych warsztatów (8 x 45 min. x 2). Warsztaty realizowane są w studiu nagrań Studia Filmowego UAM oraz Pracowni Komputerowej Ośrodka Wspierania Kształcenia na Odległość UAM.

Harmonogram edycji 2019:

Termin II: Wrzesień 

Część I: Kurs online 

Część II: Seria warsztatów: 

 • 5 września - 10:00 - 13:15 Moduł I dźwięk - lab OWKO (Collegium Maius, ul. Fredry 10)
 • 6 września - 10:00 - 13:15 Moduł II grafika - lab OWKO
 • 12 września - 10:00 - 12:30 Moduł III wideo nagrywanie - studio nagrań USF (al. Niepodległości 24)
 • 13 września - 10:00 - 14:15 Moduł III wideo montaż - lab OWKO

Prowadzący:
Michał Łakomy, Kierownik USF (Moduł I: Dźwięk)
dr Wojciech Puppel, Grafik, Studio Filmowe UAM (Moduł II: Grafika)
Adrian Gronek, Operator filmowy/montażysta, Studio Filmowe UAM (Moduł III: Wideo)Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Kurs ma na celu wyposażenie użytkowników w narzędzia i umiejętności poruszania się pośród zagrożeń w sieci, szczególnie w kontekście udostępniania treści dydaktycznych i kursowych.

Harmonogram edycji 2019:
Kurs realizowany w całości online w wymiarze 20h.
Terminy sesji online:

 • 10, 15, 17, 22, 24, 31 maja - godz. 11:00-13:00
 • 3, 5, 7, 10 czerwca - godz. 11:00-13:00


Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie budowania efektywnych strategii wyszukiwania informacji w zasobach naukowych, kształcenie kompetencji informacyjnych w celu dokonywania syntezy, oceny zasobów i zarządzania bibliografią przy użyciu zautomatyzowanych programów. Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat prawa autorskiego, zjawiska plagiatu i autoplagiatu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi modelami komunikacji naukowej, otwartym rozpowszechnianiem wyników badań, rozwoju współpracy między uczonymi w zakresie narzędzi bibliometrycznych, komunikacyjnych i bibliograficznych. Kurs składa się z 4 tematów z prezentacjami i zadaniami praktycznymi.  

Uczestnik programu otrzymuje punkty podczas przeglądania prezentacji oraz za wykonane/zapisane zadania. W celu ukończenia kursu należy przejrzeć 5 prezentacji i zapisać minimum 5 zadań. W kursie można zdobyć maksymalnie 70 pkt.

Zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi poszczególne tematy oraz do zdawania pytań na forum dyskusyjnym. Podczas trwania kursu będą odbywały się konsultacje na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej po ustaleniu terminu z grupą lub indywidualnie wg potrzeb. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują Certyfikat na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej. 

Harmonogram edycji 2019:

 • Kurs realizowany online: 1 marzec - 30 czerwca 2019
 • Podczas trwania kursu będą odbywały się konsultacje na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej po ustaleniu terminu z grupą lub indywidualnie wg potrzeb.

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

The course aims to provide the necessary skills in creating effective strategies for searching research resources, develop information competence  in analysis, resource assessment and efficient management of bibliographic references using reference managing software. The course also provides basic legal information on copyright issues, plagiarism and self-plagiarism. Participants will have the opportunity to familiarise themselves with new models in scholarly communication, open dissemination of research output and effective use of existing and emerging bibliometric, communication and reference managing  tools that can aid in the assessment of academic productivity, including readiness for promotions and co-operation.

The course is composed of 4 topics with presentations and accompanying assignments. Individual uploaded assignments and instances of viewing presentations and saved assignments are scored. To successfully complete the course participants are expected to view 5 presentations and upload at least 5 assignments. The maximum number of points to score is 70. Feel free to ask questions, express your opinion and contribute to group discussion in the group's Discussion Forum.

We invite you to contact people who conduct particular topics and to ask questions on the discussion forum. Your training centre will provide access to an instructor who will be on hand on site at the University Library to help if you have any queries during the online course (individually or in groups). Participants that complete the course will be recognised with certification at the University Library.

Timetable for 2019 edition:

 • Online course: Mar. 1 – Feb. 29, 2020
 • For the duration of the course it will be possible to arrange group and / or individual consultations on the University Library premises

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny