Instrukcja jak dotrzeć do Pracowni Komputerowej OWKO :: How to get to the OWKO Lab

Logo Uniwerstytet Jutra(Instrukcja dla uczestników szkoleń dla kadry dydaktycznej UAM, które odbywają się w pracowni komputerowej 01. Instruction for the participants of the training courses for AMU Teaching Staff taking place in the OWKO Lab 01.)

Pracownia komputerowa OWKO mieści się w tylnej części Collegium Maius. Najłatwiejsze dojście do pracowni prowadzi przez bramę wychodzącą na parking po lewej stronie biblioteki - od ulicy o. Honoriusza Kowalczyka (łączącej Kościuszki z Al. Niepodległości).  W bramie należy wejść w drzwi po lewej. Następnie korytarzem do końca i w lewo (przy drzwiach z napisem "Magazyn"), dalej również do końca. Po lewej widoczne będą drzwi do pomieszczenia nr 01.

The OWKO Lab is at the rear part of the Collegium Maius building. The easiest access is from o. Honoriusza Kowalczyka street (connecting Kościuszki and Al. Niepodległości), past a small parking lot, then through the backdoor entrance on the left, up a corridor towards a door to "Magazyn", turn left and continue to the door No. 01 at the end on the left.


Last modified: Monday, 22 July 2019, 8:00 PM