Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) na poziomie C2.

Zaznajomienie ze słownictwem na poziomie C2.

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie C2.

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza kultury i języka.