Roczny kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów licencjackich na spec. turkologia. Kurs jest uzupełnieniem tradycyjnych zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej.

Roczny kurs języka tureckiego jako drugiego języka orientalnego na studentów I roku studiów magisterskich na specjalności arabistyka. Zajęcia stanowią uzupełnienie tradycyjnego lektoratu prowadzonego stacjonarnie.

Semestralny kurs kultury Turcji dla studentów I roku turkologii. Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie.

Semestralny kurs gramatyki języka tureckiego na poziomie A1-A2, przeznaczony dla studentów I roku studiów licencjackich na specjalności turkologia. Kurs stanowi uzupełnienie tradycyjnych zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej.

Semestralny kurs historii Turcji dla studentów I roku turkologii. Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie.