09-WWI-11

Narodziny Syjonizmu i Palestyna przed powstaniem państwa Izrael;

Powstanie Państwa Izrael i historia kształtowania się jego granic;

Izrael a Zagłada;

Problem Palestyny;

Ustrój Izraela, partie polityczne i polityka zagraniczna;

Żydzi Aszkenazyjscy i Sefardyjscy w Izraelu oraz ich kultura;

Kwestie religijne w Izraelu;

Mniejszości w Izraelu;

Kobiety w Izraelu;

Problemy współczesnego Izraela. Współczesna tożsamość izraelska;

Jerozolima z perspektywy trzech religii;

Elementy współczesnej kultury izraelskiej.