Roczny kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów licencjackich na spec. turkologia. Kurs jest uzupełnieniem tradycyjnych zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej.