Semestralny kurs gramatyki języka tureckiego na poziomie A1-A2, przeznaczony dla studentów I roku studiów licencjackich na specjalności turkologia. Kurs stanowi uzupełnienie tradycyjnych zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej.