Semestralny kurs historii Turcji dla studentów I roku turkologii. Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie.