Kurs dla studentów III roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych a także II roku studiów uzupełniających magisterskich niestacjonarnych na kierunku filologia germańska 09-KWT-DL11 09-TWK-ZL11 09-CAT-ZU11