Dostępne kursy

  1. Zagadnienia:

Zajęcia proseminarium są poświęcone pogłębieniu wiedzy przydatnej w praktycznych działaniach, trenera, coacha, lidera, mediatora. Proseminarium koncentruje się wokół wieloaspektowej analizy środków koniecznych do prawidłowego zorganizowania warsztatu pracy oraz rozeznawania środowiska potrzeb na rynku pracy, w obszarze wolontariatu, pracy społecznej, nowej ewangelizacji. Poznajemy zasady doboru sposobów i narzędzi oddziaływania umożliwiających rozeznanie i kreowanie potrzeb ludzi zarówno duchowych jak i intelektualnych podczas: prowadzenia szkoleń; prowadzenia projektów dla małych grup; treningu; mediacji; doradztwa; coachingu.

Prowadzący: Elżbieta Kotkowska


Kurs zawiera materiały testowe i nagrania z zajęć monograficzno-konwersatoryjnych na temat filozofii religii Johna Hicka.

Kurs zawiera wykłady z religiologii prezentowane w semestrze letnim 2016 roku.

Kurs zawiera materiały do zajęć z analizy transakcyjnej, metody kontraktowej, porozumienia bez przemocy oraz komunikacji asertywnej.

materiały do wykładów i ćwiczeń z logiki oraz teorii poznania