Available courses

Kurs zawiera materiały dydaktyczne przedmiotu Antropologiczne podstawy poradnictwa

Kurs dla kadry dydaktycznej  Pracowników Wydziału  Teologicznego UAM w Poznaniu,   

dotyczący podstaw obsługi Moodle.

materiały do wykładów i ćwiczeń z logiki oraz teorii poznania

Kurs zawiera materiały do zajęć z analizy transakcyjnej, metody kontraktowej, porozumienia bez przemocy oraz komunikacji asertywnej.

Kurs zawiera wykłady z religiologii prezentowane w semestrze letnim 2016 roku.

Kurs zawiera materiały testowe i nagrania z zajęć monograficzno-konwersatoryjnych na temat filozofii religii Johna Hicka.

Zajęcia są kontynuacją w stopniu rozszerzonym zadań z seminarium licencjackiego prowadzonych na I stopniu Dialogu i Doradztwa Społecznego

Są poświęcone pogłębieniu wiedzy przydatnej w praktycznych działaniach, trenera, coacha, lidera, mediatora, przywódcy. Koncentrują się wokół wieloaspektowej analizy środków koniecznych do prawidłowego zorganizowania warsztatu pracy oraz rozeznawania środowiska i jego potrzeb przede wszystkim na rynku pracy, w obszarze wolontariatu, pracy społecznej, czy nowej ewangelizacji. W ramach prac badawczych poznajemy i analizujemy zasady doboru sposobów i narzędzi oddziaływania umożliwiających rozeznanie i kreowanie potrzeb ludzi zarówno duchowych, praktycznych jak i intelektualnych podczas: prowadzenia szkoleń, prowadzenia projektów dla małych grup, treningu personalnego, mediacji, doradztwa, coachingu.


Materiały do zajęć z tutoringu