Dostępne kursy

kurs dotyczy zasad projektowania kursów zdalnych i metodyki prowadzenia zajęć on-line

kurs o tematyce nauczania na odległość przez sieć Internet

Kurs przeznaczony do zdalnego zaliczenia wykładów dla studentów I roku pedagogiki i edukacji wczesnoszkolnej z przedszkolną z językiem angielskim studiów licencjackich niestacjonarnych.

Kurs przeznaczony dla studentów drugiego roku studiów magisterskich, drugiego stopnia