Szanowni Prowadzący – zgłaszając nowy kurs Moodle, prosimy upewnić się u wydziałowego koordynatora USOS, że przedmiot jest wpisany do grupy przedmiotów „13-UNIKAT” w USOS. To może znacznie przyspieszyć pojawienie się w Moodle wszystkich kont Państwa Studentów.

Logo Platformy E-learningowej UAM


    Courses