Szanowni Prowadzący – zgłaszając nowy kurs Moodle, prosimy upewnić się u wydziałowego koordynatora USOS, że przedmiot jest wpisany do odpowiedniej grupy przedmiotów w USOS:

  • „22-UNIKAT” - Wydział Filozoficzny
  • „23-UNIKAT” - Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  • „24-UNIKAT” - Wydział Socjologii

Może to znacznie przyspieszyć pojawienie się w Moodle wszystkich kont Państwa Studentów.

Logo Platformy E-learningowej UAM