Logo Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle Wydziału Anglistyki odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej podzielonej wg szkół dziedzinowych UAM. Zapraszamy na Moodle Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Od 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle pozostaje dostępna jako archiwum. Zob. komunikat OWKO UAM. WA Staff only: read this.

UWAGA: Od listopada 2021, ARCHIWALNA platforma e-learningowa i wszystkie "stare" instancje Moodle będą działać WOLNIEJ, gdyż zmniejszą się rezerwowane dla nich moce serwerowe.