Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Instrukcja logowania do WAMU Moodle /
WAMU Moodle login instructions:

Studenci / Students*:

  • Nazwa użytkownika / Username = USOS email = Student's UAM email <username>@st.amu.edu.pl **
  • Hasło / Password = Hasło logowania do USOS / Your USOS password

* Also incoming Erasmus+ students
** Adres mailowy USOS można sprawdzić po zalogowaniu do USOSWeb / You can check your USOS email after logging into USOSWeb 
UWAGA NOWI STUDENCI: Logowanie do WAMU Moodle może nie działać tego samego dnia, w którym utworzono Państwa konto uniwersytecke (USOS) - niektóre systemy muszą się zsynchnronizować w tle. Prosimy spróbować następnego dnia.
ATTENTION NEW STUDENTS: You may face problems logging into WAMU Moodle on the same day your University (USOS) account was set up - some systems need time to synchronize in the background. Please try to log into WAMU Moodle the next day.   


Pracownicy UAM / AMU Staff:

  • Nazwa użytkownika / Username = uczelniany adres emailowy / Your AMU email <username>@amu.edu.pl **
  • Hasło / Password = Hasło logowania do USOSWeb / Your USOSWeb password

** Tip for Staff: the "username" in your AMU email address is the same one you use with AMURap.