Przewidziany programem studiów materiał dla studentów IV roku NSP, mający charakter uzupełniający do treści prezentowanych na wykładzie z przedmiotu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych".