Logo Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle Wydziału Prawa i Administracji odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej podzielonej wg szkół dziedzinowych. Zapraszamy na Moodle Szkoły Nauk Społecznych. Od 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle pozostaje dostępna jako archiwum. Zob. komunikat OWKO UAM.

UWAGA: Od listopada 2021, ARCHIWALNA platforma e-learningowa i wszystkie "stare" instancje Moodle będą działać WOLNIEJ, gdyż zmniejszą się rezerwowane dla nich moce serwerowe.