10-PAS-12-pj-n

Przewidziany programem studiów materiał dla studentów NSP, mający charakter uzupełniający do treści prezentowanych na wykładzie z przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Przewidziany programem studiów materiał dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I-szego stopnia na kierunku administracja, mający charakter uzupełniający do treści prezentowanych na wykładzie z przedmiotu "Prawo pracy i stosunki pracownicze".

Przewidziany programem studiów materiał dla studentów IV roku NSP, mający charakter uzupełniający do treści prezentowanych na wykładzie z przedmiotu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych".

Wykład z Prawa Rolnego dla studentów kierunku Prawo Niestacjonarne.

Kurs stanowi uzupełnienie konwersatoriów z przedmiotu "Zamówienia publiczne" dla studentów III roku stacjonarnej administracji prowadzonych przez dra Marcina Czerwińskiego w roku akademickim 2019/2020.