Cele przedmiotu:

  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej profesjonalnego warsztatu nauczyciela oraz warunków jego kształtowania, wzbudzanie refleksji nad perspektywami własnego rozwoju w zawodzie nauczyciela;
  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawisk zachodzących w zespole klasowym i pracy wychowawczej z klasą w szkołach ponadpodstawowych (wyłonienie obszarów pracy wychowawczej i poszukiwanie skutecznych narzędzi radzenia sobie) poprzez pracę warsztatową;
  • wzbudzanie wrażliwości na etyczne dylematy w pracy nauczyciela;