Türk dili becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu derste dinleme, yazma, okuma, konuşma becerileri ile dil bilgisi çalışmaları üzerine odaklanılmaktadır.

Osmanlıca Osmanlı İmparatorluğunun Anadolu’da ve hüküm sürdüğü yerlerde kullanılan ve içinde Arapça ve farsça unsurlarının da bulunduğu bir yazı dilidir. Halk arasında eski Türkçe de denilir. Osmanlıca mı Osmanlı Türkçesi mi hep sorulur? Esasen Osmanlıca Türkçedir fakat bu şekilde ifade etmek farklı bir dil algısı oluşturduğundan bizce Osmanlı Türkçesi demek daha uygun olacaktır.

Dersimiz aşağıdaki şekilde devam edecektir.

Osmanlı-Türk dili tarihine giriş


Yabancı dil öğretme metodolojisi


Alfabe ve yazım


Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça dillerinin gramerine giriş


Dilbilgisi alıştırmaları, seçilen metinleri okuyarak bireysel dilbilgisi biçimlerini tanımayı öğrenme


Çeşitli Türkçe metinleri okumak (temel seviye) 

Roczny kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów licencjackich na spec. turkologia.

Semestralny kurs gramatyki języka tureckiego na poziomie A1-A2, przeznaczony dla studentów I roku studiów licencjackich na specjalności turkologia.

Semestralny kurs kultury Turcji dla studentów I roku turkologii.

Semestralny kurs historii Turcji dla studentów I roku turkologii.