12-DDS79-12
Wprowadzenie w najważniejsze zagadnienia z zakresu europejskiej myśli antropologicznej.