Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów praktycznych kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystania nowych mediów i technologii cyfrowych w kształceniu polonistycznym.