Logo archiwalnej Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej UAM. Zapraszamy na Moodle Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Od 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle pozostaje dostępna czasowo jako archiwum.

Niektóre kursy WFPiK mogą znajdować się także na lokalnej platformie SEIWFPiK, którą nie zarządzają administratorzy OWKO.