Logo Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej podzielonej wg szkół dziedzinowych UAM. Zapraszamy na Moodle Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Od 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle pozostaje dostępna jako archiwum. Zob. komunikat OWKO UAM.

UWAGA: Od listopada 2021, ARCHIWALNA platforma e-learningowa i wszystkie "stare" instancje Moodle będą działać WOLNIEJ, gdyż zmniejszą się rezerwowane dla nich moce serwerowe.

Niektóre kursy WFPiK mogą znajdować się także na lokalnej platformie SEIWFPiK, którą nie zarządzają administratorzy OWKO.