03-PNJC-12FCZDL-E

Kurs nawiązuje do zajęć prowadzonych w semestrze zimowym (2019/2020). Na poziomie A1-A2 rozwija praktyczną znajomość języka czeskiego, w szczególności umiejętność zastosowania reguł gramatycznych, kompetencje z zakresu mówienia, pisania oraz rozumienia tekstów w formie mówionej i pisanej.