Zadaniem przedmiotu jest zapoznaniem studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami badawczymi, charakterystycznymi dla badań literackich.