WA Sylabusy - Filologia angielska: Seminaria - proseminaria - wykłady monograficzne

Sylabusy ramowe ("generyczne"). Prowadzący dany typ zajęć w danym cyklu dydaktycznym (semestrze / roku) dodaje swoje treści i metody oceny, które udostępniane są studentom poprzez stronę Moodle lub USOSWeb przedmiotu, ewentualnie w dokumencie MS Teams / SharePoint.

Strony z opisami bieżących seminariów, proseminariów i wykładów: