10-ZO-zpb1-n

Celem przedmiotu Zachowania organizacyjne jest doprowadzenie do zrozumienia mechanizmów leżących u funkcjonowania jednostek w organizacjach w sposób pozwalający na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w praktyce gospodarczej. Charakter warsztatowy części prowadzonych zajęć zmierza do ukształtowania określonych umiejętności zaliczanych do tzw. kompetencji miękkich – w szczególności z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, pracy zespołowej, podejmowania decyzji i organizacji pracy.