Kurs "Prawo cywilne II (SL, K. Jadach)" służy realizacji obowiązkowego przedmiotu Prawo cywilne II, przewidzianego w programie studiów Wydziału Prawa i Administracji dla studentów stacjonarnych III roku jednolitych studiów magisterskich. W ramach kursu przeprowadzone zostanie kolokwium stanowiące podsumowanie konwersatoriów prowadzonych z wykorzystaniem platformy Ms Teams.